-Sejarah Keusahawanan-

-Sejarah Keusahawanan-

Pada zaman awalan 

Bermula zaman Marco Polo yang memulakan pelayaran dan perdagangan ke Timur Tengah.

Menandatangani kontrak perjanjian dengan kapitalis yang merupakan penanggung risiko yang pasif. 

Keuntungan akan dibahagikan diantara kapitalis dengan pedagang tersebut. 

Pada zaman pertengahan 

Mereka merupakan individu yang terlibat didalam menjaga dan mengawal projek produksi yang besar. 

Mengunakan sumber yang disediakan oleh kerajaan.   

Mereka tidak menanggung sebarang risiko kerana mereka merupakan individu yang mengawal kerja-kerja pembinaan seperti bangunan awam dan gereja. 

Abad ke-17 

Terdapat hubungan diantara risiko dan usahawan.  

Mereka menandatangani kontrak perjanjian dengan kerajaan untuk memberikan perkhidmatan dan membekalkan produk yang telah ditentukan.  

Harga kontrak adalah tetap jadi rugi dan untung ditanggung oleh usahawan. 

Pakar ekonomi iaitu Richard Cantillion menyatakan mereka merupakan penerima risiko. 

Abad ke-18  

Mereka dibahagikan daripada pembekal kapital (pemodal).  

Ini kerana perkembangan industri dan penciptaan yang berlaku diseluruh dunia seperti Eli Whitney dan Thomas Edison merupakan individu pengguna kapital dan mereka bukan pembekal modal. 

Abad ke-19 dan 20  

Bidang pengurusan seperti pereka cipta (mencipta idea, produk, teknologi baru) dikenali sebagai usahawan. 

Abad ke-21  

Mereka sebagai individu yang produktif untuk pasaran Free Enterprise.  

Mencipta banyak produk dan perkhidmatan serta sanggup menghadapi pelbagai risiko.  

Usahawan adalah perintis (pelopor) didalam mencipta dan membuka perniagaan baru serta memberikan peluang pekerjaan.

Categories: Share

Leave a Reply