Aktiviti-Aktiviti Pemasaran

Aktiviti Umum

Aktiviti-aktiviti umum dalam bidang pemasaran meliputi perkara-perkara berikut:

Pembelian
Syarikat turut terlibat dalam aktiviti membeli, iaitu bagi mendapatkan bahan yang diperlukan bagi pengeluaran produk atau perkhidmatan syarikat.

Penjualan
Aktiviti dimana syarikat akan menjual produk mereka kepada pengedar ataupun pembeli akhir.

Kewangan
Untuk tujuan penjualan, pembelian serta aktiviti lain dalam pemasaran ia semestinya akan melibatkan pengurusan kewangan.

Pengangkutan
Diperlukan untuk mengangkut serta menghantar produk ke tempat pengeluaran serta juga kepada pengguna.


Aktiviti Khas


Aktiviti-aktiviti khas dalam bidang pemasaran meliputi perkara-perkara berikut:

Penyelidikan
Diperlukan untuk mengenalpasti pengguna dan pasaran, corak permintaan serta strategi dalam penentuan paduan pemasaran.

Pergudangan
Melibatkan penyimpanan barangan yang akan digunakan dalam pengeluaran dan juga barangan yang telah siap.

Khidmat Selepas Jualan
Pemasar perlu memastikan pelanggan mendapat khidmat selepas jualan. Contohnya penghantaran dan pemasangan terutamanya produk yang berbentuk teknikal yang memerlukan pemasangan yang teliti.  Contohnya komputer.  Ini adalah untuk menjamin kepuasan pengguna dan jualan berbentuk jangka panjang.

Risiko
Syarikat perlu menyediakan pelan tindakan kerana risiko sentiasa wujud dalam bidang perniagaan.

Keseragaman/Piawaian
Proses serta produk yang dikeluarkan haruslah sentiasa menepati cirri atau piawaian yang ditetapkan oleh syarikat.

Categories: Share

Leave a Reply