Definisi Keusahawanan


Keusahawanan adalah aktiviti sebagai seorang usahawan, yang boleh ditakrifkan sebagai "yang menjalankan inovasi, kewangan dan perniagaan dalam usaha untuk mengubah dan menghasilkan satu inovasi pada barangan dan perkhidmatan dalam ekonomi". Ini boleh menyebabkan pertubuhan-pertubuhan baru atau boleh menjadi sebahagian menggiatkan organisasi yang matang dalam respons kepada peluang yang dilihat. Bentuk yang paling jelas keusahawanan yang memulakan perniagaan baru (disebut sebagai Startup Company); bagaimanapun, dalam tahun-tahun kebelakangan ini, istilah ini telah diperluaskan untuk meliputi bentuk aktiviti keusahawanan sosial dan politik. Apabila keusahawanan menjalankan aktiviti-aktiviti dalam organisasi firma besar ia dirujuk sebagai antara keusahawanan.

Histrich & Peter (1988)

Keusahawanan adalah suatu proses dinamik untuk mencipta dimana menanggung risiko besar didalam ‘equity’, masa dan komitmen kerjaya atau proses mencipta sesuatu yang baru dengan mengambil kira masa dan usaha dengan mengambil kira risiko kewangan, psikologi dan sosial serta menerima manfaat daripadanya.

Kuratko dan Hodgetts (2004)

Mendefinasikan keusahawanan sebagai suatu proses inovasi dan penciptaan melalui empat dimensi iaitu individu, organisasi, alam sekitar (environment) dan proses, dengan kerjasama rangkaian di dalam kerajaan, pendidikan dan kelembagaan (institution).


-Kepentingan Keusahawanan-

-Pemangkin kepada perubahan dan perkembangan ekonomi.

-Meningkatkan kadar per kapital pengeluaran dan pendapatan.

-Melibatkan perubahan kepada struktur perniagaan dan masyarakat dengan cara pertumbuhan dan peningkatan pengeluaran.

-Membina produk atau perkhidmatan baru didalam pasaran.

-Mendorong para pemodal (pelabur) untuk melabur dan menyebabkan ekonomi berkembang, pekerjaan baru tercipta dan mengurangkan kadar pengangguran.

-Mencipta produk baru dan memberikan perkhidmatan untuk memenuhi kehendak manusia.

-Mencari kaedah yang lebih baik untuk memaksimakan sumber dan mengurangkan pembaziran.

-Mendorong pembahagian kekayaan.

Categories: Share

Leave a Reply