Konsep Utiliti

Utiliti Tempat

Produk yang dikehendaki, boleh diperolehi ditempat yang dikehendaki oleh pengguna.  Contohnya  buku rujukan ada di jual di koperasi.
 

Utiliti Bentuk

Pengguna boleh memperoleh produk yang dikehendaki dalam cirri-ciri (bentuk, warna, saiz) yang mereka kehendaki.  Contohnya baju yang berwarna biru dan bersaiz M boleh didapati di pasaran.
 

Utiliti Masa

Pengguna boleh memperolehi produk yang dikehendaki pada masa ia diperlukan.  Contohnya pengguna yang memerlukan payung kerana secara tiba-tiba hujan turun.  Pengguna amat memerlukan produk tersebut pada masa berkenaan, dimana ianya ada dijual dan mudah didapati..

Utiliti Pemilikan

Pengguna boleh memiliki produk yang dikehendaki sama ada secara bayaran tunai atau ansuran terhadap sesuatu produk.  Dengan ini pengguna dapat memiliki produk tersebut.

Categories: Share

Leave a Reply